Archives

31.) Poziv za dostavu ponuda – Medicinski potrošni materijal za medicinski potpomognutu oplodnju, JN-21/226

31.) Poziv za dostavu ponuda – Medicinski potrošni materijal za medicinski potpomognutu oplodnju, JN-21/226

18.) Poziv na prethodno savjetovanje – Testovi i medicinski potrošni materijal za patologiju

18.) Poziv na prethodno savjetovanje – Testovi i medicinski potrošni materijal za patologiju

17) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave testova i potrošnog materijala za transfuziologiju za potrebe KBC-a Osijek

17) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave testova i potrošnog materijala za transfuziologiju za potrebe KBC-a Osijek

16.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave: Testovi i medicinski potrošni materijal za patologiju

16.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave: Testovi i medicinski potrošni materijal za patologiju

15.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u otovorrenom postupku javne nabave medicinskog potrošnog materijala – zaštitne maske za potrebe KBC-a Osijek

15.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u otovorrenom postupku javne nabave medicinskog potrošnog materijala – zaštitne maske za potrebe KBC-a Osijek