Archives

Izvješće o provedenim postupcima u 2021. godini

Izvješće o provedenim postupcima u 2021. godini

5. Usluga cjelovitog održavanja kapitalnih medicinskih uređaja proizvođača „Siemens“ koji su u upotrebi u KBC-u Osijek

5. Usluga cjelovitog održavanja kapitalnih medicinskih uređaja proizvođača „Siemens“ koji su u upotrebi u KBC-u Osijek

13.) Poziv za dostavu ponuda – ELEKTROMATERIJAL – JN-21/1.1 – 2. izmjene

13.) Poziv za dostavu ponuda – ELEKTROMATERIJAL – JN-21/1.1 – 2. izmjene

12.) Poziv za dostavu ponuda – ELEKTROMATERIJAL – JN-21/1.1 – 1. izmjene

12.) Poziv za dostavu ponuda – ELEKTROMATERIJAL – JN-21/1.1 – 1. izmjene

4.1) Izmjena – II poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za traumatologiju za potrebe KBC-a Osijek

4.1) Izmjena – II poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za traumatologiju za potrebe KBC-a Osijek