Archives

22.) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – RUKAVICE za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: VV-23/11

22.) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – RUKAVICE za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: VV-23/11

21.1.) Izvjećše o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave radiofarmaka za potrebe PET/CT-a

21.1.) Izvjećše o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave radiofarmaka za potrebe PET/CT-a

10.) Poziv za dostavu ponuda: USLUGA PRIJEVOZA I KREMIRANJA PATOLOŠKOG OTPADA za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: JN-23/61

10.) Poziv za dostavu ponuda: USLUGA PRIJEVOZA I KREMIRANJA PATOLOŠKOG OTPADA za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: JN-23/61

21.) Prethodno savjetovanje u postupku javne nabave radiofarmaka za potrebe PET/CT-a

21.) Prethodno savjetovanje u postupku javne nabave radiofarmaka za potrebe PET/CT-a

20.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI

20.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI