KBC Osijek dobio 17. kliniku – Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku

Po prvi puta u povijesti naše ustanove imamo Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku. Ministarstvo zdravstva je rješenjem od 30. listopada 2019. godine dodijelilo naziv „Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku“ Zavodu za...

Zavod za liječenje boli – Regionalni centar za edukaciju

Zavod za liječenje boli KBC-a Osijek postao je centar za edukaciju kolega iz regije. Tako je u  ponedjeljak 11.11.2019. u Hotelu Osijek održana je teoretska edukacija za kolege iz Maribora za postavljanje perkutanih elektroda za stimulaciju...

Donacija Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka

Klinički bolnički centar Osijek je pomoću doniranih sredstava Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka kupio stolni inkubator i aspirator te su isti instalirani na Zavodu za humanu reprodukciju i medicinski pomognutu oplodnju pri Klinici...

Referentni centar za neuromodulaciju u liječenju boli

Ministarstvo zdravstva donijelo je rješenje prema kojemu se Zavodu za liječenje boli KBC-a Osijek dodjeljuje naziv „Referentnog centra Ministarstva zdravstva za neuromodulaciju u liječenju boli“ na vrijeme od pet godina. Ovo priznanje je...

Nova radiološka angiosala – KBC Osijek posjetili ministar zdravstva i državni tajnik

Ministar zdravstva prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med. i državni tajnik prim. Željko Plazonić, dr. med. posjetili su Klinički bolnički centar Osijek povodom otvorenja angiosale DSA/digitalne za intervencijske radiološke procedure u...