2018

 

Plan nabave

Plan nabave KBC-a Osijek za 2018. godinu
I. izmjene i dopune Plana nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek za 2018. godinu
II. izmjene i dopune Plana nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek za 2018. godinu
III. izmjene i dopune Plana nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek za 2018. godinu

 

Registar ugovora


Objave u elektroničkom oglasniku javne nabave 2018

Izvješće o provedenim postupcima nabave u 2018. godini

 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

1.) Poziv za savjetovanje: Angiografski uređaj za dijagnostičko-terapijske endovaskularne intervencije za potrebe KBC-a Osijek
Izvješće o provedenom savjetovanju o postupku javne nabave angiografskog uređaja za dijagnostičko-terapijske endovaskulrne intervencije
1.b) ISPRAVAK IZVJEŠĆA – o prethodnom savjetovanju u postupku nabave angiografskog uređaja za dijagnostičko-terapijske endovaskularne intervencije

ISPRAVAK POZIVA NA SAVJETOVANJE U POSTUPKU NABAVE ANGIOGRAFSKOG UREĐAJA ZA DIJAGNOSTIČKO-TERAPIJSKE ENDOVASKULARNE INTERVENCIJE – ispravak
1.a) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za nabavu angiografskog uređaja za dijagnostičko-terapijske endovaskularne intervencije

2.) Poziv za savjetovanje: Uređaj za razbijanje kamenca (LITOTRIPTOR) za potrebe KBC-a Osijek

IZVJEŠĆE o provedenom Savjetovanju: Uređaj za razbijanje kamenca (LITOTRIPTOR)

3) Poziv za savjetovanje: Medicinski potrošni materijal za kardijalnu kirurgiju za potrebe KBC-a Osijek, VV-18/10


4.) Poziv za savjetovanje – Mlijeko i mliječni proizvodi, VV-18/18

4.a) IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju: Mlijeko i mliječni proizvodi

5.) Poziv za savjetovanje – Svježe meso, VV-18/19

5.a) Izvješće o provedenom savjetovanju – Svježe meso
6.) Poziv za savjetovanje – Konzervirano i zamrznuto povrće i voćne prerađevine, VV-18/17

6.a) Izvješće o provedenom savjetovanju – Konzervirano i ostalo u prehrani
7) Poziv na savjetovanje u postupku javne nabave: Potrošni materijal za UZV koagulator/rezač
7.a) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju- Potrošni materijal za UZV koagulator/rezač

8) Poziv za savjetovanje: Reagensi i potrošni materijal za molekularnu dijagnostiku za potrebe KBC-a Osijek, VV-18/20

8a) Izvješće o provedenom savjetovanju: Reagensi i potrošni materijal za molekularnu dijagnostiku za potrebe KBC-a Osijek, VV-18/20

9.) Poziv na savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave masenog mikroskopa
Izvješće o prethodno provedenom savjetovanju za postupak javne nabave masenog mikroskopa

10.) Poziv za savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave – Ugradbeni i potrošni materijal za ortopediju
10.a) Izvješće o prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za ortopediju

11.) Poziv za savjetovanje DVOGLAVA SPECT/CT GAMA KAMERA

11.a) Izvješće – Dvoglava SPECT/CT gama kamera
12-Poziv na savjetovanje – Usluge preventivnog održavanja svih aparata proizvođača Draeger koji su u upotrebi u KBC-u Osijek

Ispravak poziva za savjetovanje-Usluge preventivnog održavanja svih aparata proizvođača Draeger koji su u upotrebi u KBC-u Osijek
12.a) Izvješće o prethodom savjetovanju – Usluga preventivnog održavanja svih aparata proizvođača “Draeger”

13.) Drugo prethodno savjetovanje u postupku javne nabave masenog mikroskopa za potrebe KBC-a Osijek
13.a) Izvješće o drugom provedenom prethodnom savjetovanju za javnu nabavu masenog mikroskopa

14.) Poziv za savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave lijekova za probavni sustav i metabolizam
14.1) Poziv za prethodno savjetovanje: Lijekovi za probavni sustav i metabolizam_ produženje roka trajanja savjetovanja
14.2) Izvješće o provedenom savjetovanju za otvoreni postupak javne nabave lijekova za probavni sustav i metabolizam

15) Prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave testova i potrošnog materijala za transfuziologiju
15 a) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za postupak javne nabave testova i potrošnog materijala za transfuziologiju

16) Prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave skupih lijekova
16.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave skupih lijekova za potrebe KBC-a Osijek

17) Poziv na prethodno savjetovanje u postupku javne nabave vrećica za krv za potrebe KBC-a Osijek
17.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave vrećica za krv za potrebe KBC-a Osijek

18) Prethodno savjetovanje u postupku javne nabave MALDI TOF/TOF maseni spektrometar
18.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave: MALDI TOF/TOF maseni spektrometar

19) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave laboratorijske opreme za potrebe KBC-a Osijek
19.1) Izvješće o provedenom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti: Nabava laboratorijske opreme

20) Poziv za ponovljeno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave: MALDI TOF/TOF maseni spektrometar
20.1) Izvješće o ponovljenom prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave MALDI TOF/TOF masenog spektrometra

21) Poziv za savjetovanje – PREHRAMBENI PROIZVODI, KONZERVIRANO I ZAMRZNUTO POVRĆE I VOĆNE PRERAĐEVINE

21.1) Izvješće o provedenom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave PREHRAMBENI PROIZVODI, KONZERVIRANO I ZAMRZNUTO POVRĆE I VOĆNE PRERAĐEVINE

22) Poziv za savjetovanje: Usluga higijenskog čišćenja u “zonama niskog rizika” prostora KBC-a Osijek
22.1) Izvješće o provedenom savjetovanju usluga higijenskog čišćenja “u zonama niskog rizika” prostora KBC-a Osijek

23.) Poziv za savjetovanje – UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA TRAUMATOLOGIJU
23.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku nabave ugradbenog i potrošnog materijala za traumatologiju

24.) Poziv za savjetovanje – Zaštitna odjeća za radnike
24.1-Izvješće o provedenom savjetovanju-Zaštitna odjeća za radnike

25) Poziv za savjetovanje – Reagensi i potrošni materijal za kromatografske pretrage
25.1) Izvješće o provedenom savjetovanju – Kromatografske pretrage


26) Poziv na savjetovanje – Arheološki istražni radovi za potrebe izgradnje zgrade OHBP-a
26.1) Izvješće o provedenom savjetovanju – Arheološki istražni radovi za potr. izgradnje OHBP-a

27) Prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave antibiotika
27.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti za nabavu antibiotika za potrebe KBC-a Osijek

28) Prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave lijekova s djelovanjem na krv i krvotvorne organe za potrebe KBC-a Osijek
28.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave lijekova s djelovanjem na krv i krvotvorne organe

29) Poziv za savjetovanje – Reagensi i potrošni materijal za kromatografske pretrage

 


Postupci nabave za robu i usluge do 200.000,00 kn (bez PDV-a) i radove do 500.000,00 kn (bez PDV-a)

Ispravak poziva za dostavu ponuda-Nabava usluge revizije projekta
Poziv za dostavu ponuda – Usluga upravljanja projektom i administracija

Poziv za dostavu ponuda – Izrada plana znanstveno istraživačke djelatnosti
Poziv za dostavu ponuda – Filteri za klimatizaciju

Poziv za dostavu ponuda: Usluga odvoza patološkog otpada za potrebe KBC-a Osijek, JN-18/83

Poziv za dostavu ponuda – Adaptacija dviju prostorija Odjela za kliničku kemiju

Poziv za dostavu ponuda – Usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Ispravak Poziva za dostavu ponuda – Usluge promidžbe i vidljivosti projekta MALDI TOF

II izmjena poziva za dostavu ponuda – Najam uređaja Otopront

Poziv za dostavu ponuda – Održavanje postrojenja za demineralizaciju vode

Poziv za dostavu ponuda – Pila za sternum s nastavcima i vlastitim napajanjem

Ispravak Poziva za dostavu ponuda – Potrošni materijal za transfuziju

Ispravak Poziva za dostavu ponuda – Grijač tijela donora u postupku održavanja tijekom eksplantacije
Poziv za dostavu ponuda – Informatička oprema za potrebe transfuzije

Poziv za dostavu ponuda – Precizna vaga s kompletom utega
Poziv za dostavu ponuda – Visokofrekventni generator s ručkom za zavarivanje

Poziv za dostavu ponuda – Prijenosni automatski zavaraivač krvnih sistema

Poziv za dostavu ponuda – Vaga-mješalica za krv

Poziv za dostavu ponuda – Zamrzivač uspravni 600 L

Poziv za dostavu ponuda – Automatski ekstraktor krvnih komponenti

Poziv za dostavu ponuda – Zatvoreni sustav za hlađenje i transport pune krvi sa terena

Poziv za dostavu ponuda – Kutije za odlaganje igala

Poziv za dostavu ponuda – Usluga najma aparata za ESR automatiziranu metodu

Poziv za dostavu ponuda – Medicinski potrošni materijal za maksilofacijalnu kirurgiju

Poziv za dostavu ponuda: Usluga servisa EKC uređaja Sistem 1 i Sistem 2

Poziv za dostavu ponude: Usluga servisnog pregleda – revizija 5 trafostanica za potrebe KBC-a Osijek

Ispravak poziva za dostavu ponuda – 3 – Dermatoskop

Poziv za dostavu ponuda – Motorno vozilo furgon

Poziv za dostavu ponuda – Usluga sanitarnih pregleda

Godišnji servis rashladnog uređaja YORK YR WC WBT 3550C

Poziv za dostavu ponuda – Monitor vitalnih funkcija s priborom za Neonate

Poziv za dostavu ponude – Automatski aparata za bojanje citoloških i histoloških preparata

Poziv za dostavu ponuda – Topli krevetić Babytherm

Poziv za dostavu ponuda – Najam aparata za Polisomnografiju

Izmjena poziva za dostavu ponuda – Mikroskop za nadogradnju na fluorescenciju za Fish Zeiss

Ispravak poziva za dostavu ponuda – Timpanometar

Ispravak poziva za dostavu ponuda – Usluga najma sustava za evocirane audiopotencijale

Poziv za dostavu ponuda – MOTORNO VOZILO FURGON
Godišnji servis rashladnog uređaja YORK YR WC WBT 3550c

Poziv za dostavu ponuda – Motorno vozilo Furgon

Izmjena poziva za dostavu ponuda – Godišnji servis malih rashladnih uređaja
Poziv za dostavu ponuda – Bolnički kreveti


Poziv za dostavu ponuda: KEMIJSKO ČIŠĆENJE IZMJENJIVAČA TOPLINE, HLADNJAKA U KLIMA KOMORAMA, RASHLADNIH TORNJEVA I BOJLERA za potrebe KBC-a Osijek

Poziv za dostavu ponuda-Vrata sa zaštitom od zračenja za smještaj LA

Poziv za dostavu ponuda: Osobna računala s monitorima za potrebe KBC-a Osijek, JN-18/34

Poziv – Elektrokirurški generator za potrebe Klinike za ORL i kirurgiju glave i vrata KBC-a Osijek

 

Javni pozivi

Javni natječaj za davanje u zakup dijela prostora KBC-a Osijek radi postavljanja samoposlužnih aparata za hladne napitke
Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora namijenjenog ugostiteljskoj djelatnosti (OFMIR)

Javni poziv za dostavu ponuda: USLUGA SKUPLJANJA I ZBRINJAVANJA NEOPASNOG OTPADA. proizvodnog otpada KBC-a Osijek

Javni natječaj za davanje u zakup dijela prostora KBC-a Osijek za postavljanje samoposlužnih aparata za tople napitke

Javni natječaj za davanje u zakup dijela prostora KBC-a Osijek za postavljanje samoposlužnih aparata za hladne napitke
Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora namijenjenog ugostiteljskoj djelatnosti – OFMIR
Natječaj za prodaju RTG filmova

Natječaj za prodaju hiperbarične komore

Natječaj za prodaju osobnog vozila

Natječaj za prodaju filmova – AGFA MAMMO HDR-C

Natječaj za prodaju osobnog vozila

Natječaj za prodaju osobnog vozila – Sanitetsko vozilo Citroen Jumper

Javni poziv za dostavu ponuda: USLUGA SAKUPLJANJA I ZBRINJAVANJA NEOPASNOG OTPADA, proizvodnog otpada Kliničkog bolničkog centra Osijek

Natječaj za prodaju uređaja za pranje podova

Natječaj za prodaju klupa za park

Poziv za dostavu ponuda: Uređaj za obradu mamografskih filmova i miješalica za razvijač