2019

Plan nabave Plan nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek za 2019. godinu 1. izmjene i dopune Plana nabave KBC-a Osijek za 2019. g. 2. izmjene i dopune Plana nabave KBC-a Osijek za 2019. godinu 3. izmjene i dopune Plana nabave KBC-a...

2018

  Plan nabave Plan nabave KBC-a Osijek za 2018. godinu I. izmjene i dopune Plana nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek za 2018. godinu II. izmjene i dopune Plana nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek za 2018. godinu III....

2017

Plan nabave Plan nabave KBC-a Osijek za 2017.g. I. izmjene i dopune Plana nabave KBC-a Osijek za 2017.g. Izvješće o provedenim postupcima u 2017 registar za stranicu samo do 200.000,00 kuna (bez PDV-a) Izvješće o provedenim...

2016

Plan nabave KBCO za 2016. godinu I. izmjene i dopune Plana nabave KBC-a Osijek za 2016. godinu II. izmjene i dopune Plana nabave KBC-a Osijek za 2016.g. Objave u Elektronickom oglasniku javne nabave 2016 Registar ugovora o javnoj nabavi i...

2015

Plan nabave KBCO za 2015. godinu I. Izmjene i dopune plana nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek za 2015. godinu II. Izmjene i dopune plana nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek za 2015. godinu III. Izmjene i dopune plana nabave...